Szybka wysyłka 1-4 dni

PL EN
PL EN

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.kavilook.pl jest Karolina Płucienniczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KaVi Look Karolina Płucienniczak, Kaszewy Kolonia 20, 99-314 Krzyżanów, NIP 775-262-88-74

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia w naszym sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

2. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizowania i poprawiania.

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie:

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego

Konsument – klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez KaVi Look dostępny na stronie internetowej pod adresem  www.kavilook.pl.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KaVi Look Karolina Płucienniczak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

NIP: 775 262 88 74, NIP 775 266 44 33

KaVi Look
Karolina Płucienniczak
Kaszewy Kolonia 20
99-314 Krzyżanów
NIP: 7752628874

Email: kontakt.kavilook@gmail.com
Telefon: +48 797 257 600

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Jest ona wiążąca dla obu stron.

Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Usługa umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.

7. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I KONTO

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

d) dowolna rozdzielczość ekranu;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

- Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

- Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

- Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

- Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

- W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

- Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

- Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

2. Posiadanie konta w Sklepie jest dobrowolne.

3. Sklep daje możliwość dokonywania zakupów bez posiadania konta. Założenie go jest więc nieobowiązkowe.

4. Założenie konta w Sklepie jest całkowicie darmowe.

5. Poprzez posiadanie konta Klient ma możliwość sprawdzenia historii zakupów czy otrzymywania newslettera.

6. Założenie konta wymaga od Klienta wypełnienia formularza z danymi kontaktowym oraz personalnych. Każde konto posiada indywidualny login oraz hasło.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta zobowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówień.

2. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a) założenie konta z loginem i hasłem

b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

3. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

4. Ceny produktu uwidoczniona na stronie są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

5.W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.

6. Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia o wszelkich kosztach.

7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klienta o jego otrzymaniu i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

8. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

2. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

3.. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przed dostawą.
c. przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 3a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 3b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 3c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPal potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 3d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia  od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

9. W opcji płatności "przelew zwykły" / "pobranie" niezwiązanych z systemem płatności iMoje, PayPo, Przelewy24 jedną z firm obslugujących płatność jest również firma Aurell Violetta Miniszewska, Sokół 13, 99-314 Krzyżanów, NIP 775 266 44 33

5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA I TERMIN PŁATNOŚCI:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta. Sklep powiadomi Klienta mailowo lub telefonicznie o anulowaniu zamówienia.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-6 dni licząc dni robocze.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy w przeciągu 1-6 dni roboczych. Wyjątkowe przypadki wysyłek mogą sięgać do 14 dni roboczych.

 

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

4. Standardowy termin dostarczenia wysyłki na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze od daty wysyłki. Sklep zastrzega sobie wyjątkowe przypadki wydłużenia się czasu realizacji zamówienia z winy firmy dostawczej – maksymalny czas 20 dni roboczych.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki - Sklep wywiązał się z zawarcia Umowy Sprzedaży i nadał paczkę do Klienta, Klient natomiast takiego obowiązku nie wypełnił. Naraził tym samym Sklep na koszty nieodebrania paczki ( wysyłka i powrót zamówienia), które zostaną odliczone przy dokonywaniu zwrotu środków za towary.  

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacje i zwroty składane winny być za pomocą wypełnionego formularza, który powinien być wysłany na pocztę elektroniczną kontakt.kavilook@gmail.com  bądź na adres KaVi Look Kaszewy Kolonia 20, 99-314 Krzyżanów.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu:

KaVi Look

Kaszewy Kolonia 20

99-314 Krzyżanów

wraz z  protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.kavilook.pl .

ZWROT / REKLAMACJA UZNANY BĘDZIE JEDYNIE W PRZYPADKU POSIADANIA DOWODU ZAKUPU, KTÓRY DOŁĄCZANY JEST DO WYSYŁANEGO TOWARU

3. W przypadku gdy pojawiły się braki w przesyłce należy jak najszybciej skontaktować się z BOK. Maksymalny czas poinformowania BOK to 24 godziny od momentu odebrania przesyłki. Późniejsze zgłoszenie braku towaru nie zostają uznane. Jeśli chodzi o braki metek również należy to zgłosić 24h od momentu otrzymania paczki, zwroty bez metek są nieprzyjmowane. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.kavilook.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6. W przypadku zwrotu towaru, powinien być on w stanie nienaruszonym, nieużywanym, nieubrudzonym wraz ze wszystkimi dołączonymi metkami. W przypadku gdy zwrócony towar będzie nosił ślady użytkowania Sprzedawca może nie uwzględnić zwrotu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument również ma obowiązek poinformować w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki o ewentualnych wadach produkcyjnych produktu, inaczej reklamacja nie zostanie uznana.

8. Jeśli nie zostanie zachowany 14 dniowy termin zwrotu, zwrot nie ostanie uznany, a przesyłka odesłana na koszt kupującego na adres zawarty w formularzu zwrotu. 

9. W przypadku wad otrzymanego produktu kupujący ma 48h na poinformowanie o tym kupującego, aby móc zwrócić towar na zasadach reklamacji.

 

Uwaga! Kolory ze zdjęć mogą się lekko różnić w zależności od ustawień monitora. Jakakolwiek rozbieżność kolorystyczna nie podlega reklamacji/ specjalnym warunkom zwrotów.

UWAGA! ZMECHACENIA POWSTAŁE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA TOWARU NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

UWAGA! ZWROTY REALIZOWANE SĄ JEDYNIE NA POLSKI RACHUNEK BANKOWY

UWAGA! W PRZYPADKU ZWROTU PRZEZ SYSTEM PAYPAL- ZWRACAMY KWOTĘ JAKĄ OTRZYMALISMY OD SYSTEMU PAY PAL CZYLI POMNIEJSZONĄ O KOSZTY OBSŁUGI PRZELEWU

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych. Nie ponosi od z tego tytułu dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Niezbędne do odstąpienia od umowy jest posiadanie dowodu zakupu.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

a) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

b) produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c) produktu sprowadzonego na specjalne zamówienie Konsumenta.

d) produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

5. Sprzedawca zastrzega sobie jednak, że zwrot nie może zostać nadany paczką pobraniową. Takie przesyłki nie zostaną przez Sprzedawce odebrane. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący my zwracamy tylko koszty towaru.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu  zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach PayPal na konto PayPal, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

7. W sytuacji kiedy nie zostanie zachowane prawo 14 dni na odstąpienie od umowy, zwrot nie zostanie uznany, a towar zostanie w trybie natychmiastowym odesłany do Konsumenta na jego koszt przesyłką pobraniową. Informacja o nieprzyjęciu zwrotu zostanie dostarczona drogą mailową. 

8. W sytuacjach kiedy klient chce anulować opłacone zamówienie w zależności od etapu zamówienia Sklep zastrzega sobie odmowe co do anulacji.

9. W sytuacji wady produktu sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia i zwrócenia środków pienięznych na konto klienta.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).